بنیاد بیدل دهلوی

بنیاد بیدل دهلوی

بنیاد بیدل دهلوی به بررسی زندگی و آثار میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی، شاعر پارسی گوی هند، یکی از شگفت انگیز ترین شاعران و سخنوران زبان فارسی در برون مرز می پردازد. بیدل دهلوی هرگز به ایران سفر نکرد. اما در سرزمینی زیست که بخش بزرگی از میراث مکتوب ما ایرانیان در آنجاست. که بی تردید یکی از آنها بیدل و مجموعه ای بزرگ از آثار مربوط به اوست.

بسیاری از اهل تفکر برآنند که اگر شعر بیدل به درستی درک و فهم شود، بی تردید شعر معاصر به رستاخیزی خواهد رسید. که این امر اتفاق بزرگی در شعر و ادبیات فارسی خواهد بود.

آثار بیدل، مشحون از معانی بلند و اندیشه های نابی است که می تواند راهگشای بسیاری از نادانسته ها و جهالتهای انسان امروز باشد. حکیمان و دانایان، حقیقت هستی را معنایی می‌دانند که وجود انسان به خاطر تحقق آن تعین یافته است.
هم ایشان در نسبت با کثرت فرهنگ‌ها و دیدگاه‌ها، معنا را فصل‌الخطاب و عنصر وحدت هستی می‌دانند.

ظهور این معنا در اکثر فرهنگ‌ها لباس شعر به خود می‌پوشد. دوام و بقا و شور و شکوه و شکفتگی زبان‌ها در گرو شعر است و شاعران فرشتگان نگهبان زبان و شعور و مرزبانان وطن معنوی و فرهنگی ملت‌ها هستند.

از دیگر سو زبان مبارک و متعالی فارسی، که در طول قرن‌ها به عنوان زبان دوم جهان اسلام و زبان حسن و حکمت و اندیشه درخشیده است. آیینه خانه‌ی تأملات موحدانه‌ی والاترین حکیمان جهان است و در آثار بیدل به صورتی زیبا و در حد کمال در نثر و شعر او جلوه گر است.

بیدل شاعر حقیقت و عدالت است و منادی رهایی بشر از بندهای غفلت و عسرت. شاعری بزرگ که مضمون محوری و کانونی قول و غزلش توحید و تعالی شأن انسان و دعوت به فطرت و فضیلت است.

برای بررسی بیوگرافی حضرت بیدل دهلوی اینجا کلیک کنید.